Політика конфіденційності персональних даних

 

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт reus-mobile.com, (далі – REUS MOBILE) розташований на доменному імені reus-mobile.com (а також його доменах), може отримати про користувача під час використання сайту reus-mobile.com (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

 

  1. Визначення термінів

 

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом REUS MOBILE, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії ( операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою, отримавшою доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Сайт REUS MOBILE» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): reus-mobile.com, а також його доменах.

1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташованих на доменах третього рівня, що належать сайту REUS MOBILE, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.7. «Користувач сайту REUS MOBILE» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту REUS MOBILE, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту REUS MOBILE.

1.1.8. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.9. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі.

 

  1. Загальні положення

 

2.1. Використання сайту REUS MOBILE Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту REUS MOBILE.

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується до сайту REUS MOBILE. не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті REUS MOBILE.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

 

  1. Предмет політики конфіденційності

 

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при заповненні форми зворотнього зв’язку на сайті REUS MOBILE.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті REUS MOBILE і включають в себе наступну інформацію: 3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача; 3.2.2. контактний телефон Користувача; 3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail) 3.2.4. інформацію про проект 3.2.5. Прикріплені файли

3.3. REUS MOBILE захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок: – IP адреса; – інформація з cookies; – інформація про браузер- час доступу; – реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

  1. Цілі збору персональної інформації користувача

 

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:

4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту REUS MOBILE, надання послуг і обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.2. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.3. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.4. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту REUS MOBILE.

4.1.5. Надання Користувачеві, з його згоди, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту REUS MOBILE.

4.1.6. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

 

  1. Способи і терміни обробки персональної інформації

 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.3. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

  1. Права та обов’язки сторін

 

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту REUS MOBILE, і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

 

6.2. Адміністрація зобов’язана:

 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

 

  1. Відповідальність сторін

 

7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією.

7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.2. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

 

  1. Вирішення спорів

 

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд Арбітражного суду м Київ.

 

  1. Додаткові умови

 

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті REUS MOBILE, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: yulia@reus-mobile.com

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://reus-mobile.com/ua/privacy-policy/

Оновлено 19 Березня 2021 року

м. Київ.